Lidé

Kurzy pro pěstouny

Naše společnost reaguje také na závazný normativ, novelu o Sociálně právní ochraně dětí, dle které má pěstoun povinnost zyšovat své odborné znalosti a dovednosti v oblasti výchovy a péče o děti v rozsahu minimálně 24 hodin v období 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců.

Z toho důvodu se snažíme vytvořit efektivní systém vzdělávání dle potřeb pěstounů a v tuto chvíli můžeme nabídnout cca 14 vzdělávacích kuzrů o časové dotaci převážně 4 vyučovací hodiny. Nově nabízíme i 3 osmihodinové vzdělávací kurzy. Kurzy jsme schopni zrealizovat i o víkendech (o sobotách či nedělích podle potřeb pěstounů). Praxe ukázala, že úplně ideální je situace, kdy nás osloví OSPOD, který má podepsané Dohody z pěstouny a my zrealizujeme kurzy přímo na míru pro jejich pěstouny (domluvíme se na tématu, lektorce, dnu a času konání, prostorách a ceně). Kurzy, které jsou vyhlášené pro jednotlivé pěstouny, se nám bohužel v tuto chvíi nedaří realizovat z důvodu malého zájmu jednotlivých pěstounů (vždy se nahlásí pouze 3-4 pěstouni a my jsme nuceni kurzy zrušit). Našimi lektory jsou odborníci v daných tématech, zkušení speciální pedagogové, psychologové či psychiatři. Jedná se o MUDr. Lenku Růžičkovou, Mgr. Kláru Moravcovou, Mgr. Ivanu Němcovou a Mgr. Irenu Dojčánovou. Více informací o nich naleznete v záložce Náš lektorský tým.

Kvalifikované lektorky jsou obecně schopny odpřednášet jakákoliv témata týkající se dětského prožívání, jednotlivých vývojových období a jejich úskalí, vzdělávání a výuky, poruch pozornosti a poruch chování, úzkosti, rodičovství a rodinných vztahů.

Nabízené kurzy:

U všech těchto nabízených vzdělávacích kurzů určených pro cílovou skupinu pěstounů lze upravit časovou dotaci dle vašich požadavků a potřeb.