Lidé

Kvalifikační kurz PSS

V červnu 2013 získala společnost Benepal, a.s. akreditaci od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na poskytování Kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách o rozsahu 166 hodin. Od té doby byl kvalifikační kurz již čtyřikrát zrealizován a celkem 48 osob úspěšně absolvovalo tento kurz, tzn. získalo osvědčení o absolvování Kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách. Úspěšní účastníci kurzu již splňují požadavky na výkon pracovní pozice pracovníky v sociálních službách dle zákona č. 108/2006 Sb. § 116.

Od 18. 1. 2016 do 28. 3. 2016 probíhá pátý běh tohoto kurzu s počtem 11 účastníků.

V současné době připravujeme nový běh kvalifikačního kurzu, který se bude konat v termínu od 6. 9. 2016 do 22. 11. 2016 (spodní hranice pro otevření kurzu je 8 přihlášených osob). Na kurz se můžete přihlásit na tomto odkazu. Konkrétní termíny všedních dnů v odpoledních hodinách, ve kterých bude lektorování jednotlivých modulů probíhat, Vám rád sdělí manažer vzdělávacích kurzů, na telefonním čísle 775 657 380 nebo na emailu vzdelavani@benepal.cz. V případě realizace kurzu „na míru“ pro organizace – je možné domluvit konkrétní termíny (dny i hodiny dle požadavků organizace, např. víkendy, ranní hodiny, intenzivní kurz apod.).

Absolvováním tohoto kurzu získá pracovník odbornou způsobilost k výkonu profese pracovníka v sociálních službách dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, bude se moci prokázat celorepublikově platným certifikátem.

Odborná úroveň jednotlivých modulů, ze kterých se skládá kvalifikační kurz, je zajištěna zkušenými lektory s dlouholetou praxí v poskytování sociálních služeb.


SPOLEČNOST BENEPAL, A.S. ÚSPĚŠNĚ ABSOLVOVALA DOBROVOLNÝ AUDIT REALIZOVANÝ V RÁMCI PROJEKTU "PODPORA KVALITY V CELOŽIVOTNÍM A KVALIFIKAČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ V SOCIÁLNÍCH SUŽBÁCH" USKUTEČNĚNÝ FONDEM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A ZÍSKALA CERTIFIKÁT!