Lidé

POVEZ II

JAK ZÍSKAT PŘÍSPĚVEK NA NÁMI REALIZOVANÉ VZDĚLÁVACÍ KURZY??

JAK ZÍSKAT ÚHRADU MZDOVÝCH NÁKLADŮ VZDĚLÁVANÝCH ZAMĚSTNANCŮ PO DOBU JEJICH ŠKOLENÍ??

 

Od 31. 3. 2016 je možné využít příspěvku ÚP ČR (z Operačního programu Zaměstnanost) na vzdělávání zaměstnanců (zaměstnaných na základě pracovní smlouvy) prostřednictvím projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II.

 

O projektu

Projekt Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II umožní vybraným zaměstnavatelům získat finanční příspěvky na vzdělávání či rekvalifikaci svých zaměstnanců (vč. potenciálních zaměstnanců). Současně budou zaměstnavateli hrazeny mzdové náklady vzdělávaných zaměstnanců, a to po dobu jejich vzdělávání - musí se ovšem jednat o vzdělávání v odborných kurzech.

 

Pro jaké cílové skupiny je projektu určen

 • zaměstnavatelé - podnikatelské subjekty,
 • OSVČ - fyzické osoby bez zaměstnanců,
 • zaměstnanci,
 • poteniciálně noví zaměstnanci,
 • nestátní neziskové organizace.

 

Hlavní změny oproti minulému programovacímu období (projekt Vzdělávejte se pro růst v Pardubickém kraji II.)

 • zmírnění podmínek pro vstup do projektu (nedokáládá se žádná výsledovka, nejsou podporováni zaměstnavatelé s určitým CZ-NACE),
 • 15% spolufinancování vzdělávací aktivity ze strany zaměstnavatele (při aplikaci veřejné podpory v režimu "de minimis")
 • zapojení potenciálních nových zaměstnanců
 • bodobé zvýhodnění zaměstnanců ve věku 54+,
 • vzdělávání musí být zahájeno do 6 měsíců od schválení žádosti,
 • žádosti je možné podávat i elektronicky přes datovou schránku,
 • nelze podpořit zaměstnance, kteří mají uzavřenou DPP či DPČ (zaměstnanec musí být v pracovním poměru).

 

Příspěvek je poskytován v režimu veřejné podpory na základě "blokové výjimky" (maximální podpora může činit 70% způsobilých nákladů) či v režimu "de minimis" (maximální míra podpory činí 85% způsobilých nákladů).

Vzdělávání, na které lze poskytnout příspěvek

 • další profesní vzdělávání s důrazem na odborné vzdělávání zařízením s akreditovaným vzdělávacím programem,
 • odborná jazyková výuka,
 • další profesní vzdělávání v neakreditovaných vzdělávacích programech, jestliže to vyžadují potřeby zaměstnavatele.

 

V PŘÍPADĚ, ŽE VÁS MOŽNOST ZÍSKÁNÍ AŽ 85% PŘÍSPĚVKU NA VZDĚLÁVÁNÍ VAŠICH ZAMĚSTNANCŮ ZAUJALA, POTŘEBUJETE PORADIT S NASTAVENÍM ŽÁDOSTI, ZPRACOVAT NABÍDKU NA ZPROSTŘEDKOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ PRO VAŠE ZAMĚSTNANCE, NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT - ZDE. RÁDI VÁM SE VŠÍM PORADÍME A POMŮŽEME.