Lidé

Time management

Popis

Vzdělávací kurz se uskuteční dne 3. 12. 2012 od 8 do 16 hodin.

 

Stručná obsahová struktura:

  • Stanovování priorit a realistických cílů (pravidla, techniky, metody),
  • typy plánů, význam a zásady realistického plánování;Výkonnost člověka v průběhu pracovního dne,
  • pomůcky pro práci s časem, práce s termíny (důležitost a naléhavost),
  • delegování úkolů,
  • analýza pracovních úkolů a časové ztráty, zásady denní organizace,
  • vytvoření akčního plánu,
  • největší bariéry v efektivní práci s časem,
  • práce mimo standardní dobu,
  • praktické zkušenosti, příklady dobré praxe, kasuistiky, nácviky.
Termín: 3. 12. 2012, 8:00-16:00
Místo: Pardubice
Určení: Sociální pracovníci a vedoucí pracovníci v sociálních službách
Lektor: PhDr. Josef Kasal, PhD.
Volná místa: 0
Počet míst pro náhradníky: 0
Časová dotace: 8 hodin
Cena: zdarma
Projekt: Krok k pochopení – další vzdělávání pracovníků v sociálních službách