Lidé

Sociálně-právní minimum

Popis

Absolvent kurzu Sociálně-právní minimum získá základní orientaci v právních předpisech vztahujících se k právu sociálního zabezpečení a také základní znalosti potřebné k poskytování sociálně-právního poradenství klientům.  Kurz je určen především začínajícím sociálním pracovníkům, popřípadě sociálním pracovníkům, kteří si svoje znalosti chtějí utřídit a oživit.  Kurz je koncipován interaktivně, klade důraz na nácvik praktických dovedností a samostatné řešení modelových situací.  Témata kurzu zahrnují oblast sociálních služeb, nemocenské a důchodové pojištění, zdravotní pojištění, systém státní sociální podpory, systém pomoci v hmotné nouzi, dávky a výhody pro osoby se zdravotním postižením, podporu v nezaměstnanosti a systém vyplácení sociálních dávek.

 

Stručná obsahová struktura:

 • Sociální služby - zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, vyhláška č. 505/2006,
 • úvod do sociálního zabezpečení,
 • zdravotní pojištění,
 • sociální pojištění,
 • nemocenské pojištění,
 • důchodové pojištění,
 • podpora v nezaměstnanosti,
 • systém státní sociální podpory,
 • systém pomoci v hmotné nouzi,
 • dávky a výhody pro osoby se zdravotním postižením,
 • zásady sociálně právního poradenství,
 • praktické zkušenosti, příklady dobré praxe, kasuistiky, nácviky

 

Vzdělávací kurz se uskuteční ve dnech 13. 3. 2013 a 14. 3. 2013 od 8 do 16 hodin.

Termín: 13. - 14. 3. 2013, 8:00-16:00 (16 hodin)
Místo: Pardubice
Určení: Sociální pracovníci a vedoucí pracovníci v sociálních službách
Lektor: Gabriela Chovancová
Volná místa: 0
Počet míst pro náhradníky: 0
Časová dotace: 16 hodin
Cena: zdarma
Projekt: Krok k pochopení – další vzdělávání pracovníků v sociálních službách