Lidé

Právní minimum

Popis

Vzdělávací kurz právní minimum je určen vedoucím pracovníkům v sociálních službách a sociálním pracovníkům. Kurz je zaměřen především na problematiku soukromého práva. Během toto kurzu účastníci získají komplexní přehled o platné právní úpravě v České republice, přičemž hlavní důraz bude kladen na vysvětlení základních právních pojmů, institutů a principů, se kterými se běžně setkávají v rámci jednotlivých soukromoprávních odvětví. Dvoudenní kurz se bude zabývat následujícími tématy:

  • Základní teoretické otázky státu a práva, prameny práva v ČR, subjekty práva, právní vztahy, právní odvět
  • Občanské právo hmotné (vlastnické právo, podílové spoluvlastnictví, společné jmění manželů, věcná práva k věcem cizím, závazkové právní vztahy, dědické právo, odpovědnost za škodu)
  • Občanské právo procesní (sporné řízení, výkon rozhodnutí a exekuce, insolvenční řízení)
  • Obchodní právo (základní pojmy, obchodní společnosti a družstvo, obchodní závazkové vztahy)
  • Pracovní právo (subjekty základních pracovněprávních vztahů, pracovní poměr - vznik, změna, zánik, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr)
  • Rodinné právo (manželství a registrované partnerství, vztahy mezi rodiči a dětmi, rodičovská zodpovědnost, náhradní výchova)
  • Praktické zkušenosti, příklady z praxe, kasuistiky, nácviky

Vzdělávací kurz se uskuteční ve dnech 9. 4. 2013 a 10. 4. 2013 od 8 do 16 hodin.

 

Termín: 9. - 10. 4. 2013, 8:00-16:00 (16 hodin)
Místo: Pardubice
Určení: Sociální pracovníci a vedoucí pracovníci v sociálních službách
Lektor: Mgr. Ladislav Baše
Volná místa: 0
Počet míst pro náhradníky: 0
Časová dotace: 16 hodin
Cena: zdarma
Projekt: Krok k pochopení – další vzdělávání pracovníků v sociálních službách