Lidé

Sociální práce s agresivním klientem

Popis
Stručná obsahová struktura:
 • Pojem, definice, zdroje a formy agrese a agresivity,
 • konstruktivní a destruktivní řešení konfliktů,
 • zásady práce s agresivním klientem,
 • sociální pracovník a jeho bezpečnost,
 • specifika agrese, manipulace a zneužívání,
 • umění argumentace, přesvědčování a vyjednávání,
 • techniky komunikačních dovedností,
 • práce s vlastními emocemi i emocemi druhého,
 • prevence agrese v zátěžových situacích,
 • vlastní posilování psychické odolnosti proti zátěži,
 • relaxační a další aktivizační techniky,
 • psychohygienické postupy při práci s agresivním klientem,
 • praktické zkušenosti, příklady dobré praxe, kasuistiky, nácviky.

Vzdělávací kurz se uskuteční dne 17. 5. 2013 od 8 do 16 hodin.

Termín: 17. 5. 2013, 8:00-16:00
Místo: Pardubice
Určení: Sociální pracovníci a vedoucí pracovníci v sociálních službách
Lektor: Mgr. Eva Holečková
Volná místa: 0
Počet míst pro náhradníky: 0
Časová dotace: 8 hodin
Cena: zdarma
Projekt: Krok k pochopení – další vzdělávání pracovníků v sociálních službách