Lidé

Týmová spolupráce

Popis

Kurz „Týmová spolupráce“ je určen vedoucím pracovníkům v sociálních službách a sociálním pracovníkům. Účastníci kurzu se seznámí s tím, jak správně a především efektivně by měl být sestaven tým. Pomocí řady praktických ukázek, skupinových her, modelových situací a interaktivních diskusí poznají jednotliví frekventanti kurzu svůj přínos pro týmovou spolupráci, pochopí svoji roli v týmu a zároveň budou moci lépe nahlédnout do osobností svých kolegů v týmu - na svém pracovišti. Naučí se podporovat žádoucí projevy určující efektivní spolupráci, naopak budou schopni omezovat negativní jevy, které dobrou spolupráci ovlivňují. Vedoucí pracovníci se dozví, jak tým lidí vhodně motivovat, podporovat a vést, jak využívat vhodně silných stránek jednotlivců pro rozvoj organizace a jak komunikovat s jednotlivými členy týmu.

Stručná obsahová struktura:

 • Tým a jeho charakteristika,
 • týmová spolupráce – možné strategie a jejich efektivita,
 • stanovení cílů a vhodných strategií, synergie v týmu,
 • efektivní komunikace v týmové spolupráci – podávání zpětné vazby, uplatňování technik aktivní naslouchání, vyjednávání konsenzu,
 • řízení konfliktních situací v týmu, odblokování napětí v týmu, „vyčistění atmosféry“,
 • týmové role v praxi,
 • formování nového týmu, reakce na příchod nového pracovníka, restrukturalizace týmu,
 • loajalita a koheze týmu,
 • uplatňování kooperativních strategií, využití týmového potenciálu,
 • sebereflexe,
 • teambuilding,
 • praktické zkušenosti, příklady dobré praxe, kasuistiky, nácviky.

Vzdělávací kurz se uskuteční dne 24. 6. 2013 od 8 do 16 hodin.

Termín: 24. 6. 2013, 8:00-16:00
Místo: Pardubice
Určení: Sociální pracovníci a vedoucí pracovníci v sociálních službách
Lektor: Ing. Mgr. Hana Janiková
Volná místa: 0
Počet míst pro náhradníky: 0
Časová dotace: 8 hodin
Cena: zdarma
Projekt: Krok k pochopení – další vzdělávání pracovníků v sociálních službách