Lidé

Novinky

11. 03. 2013

Nově nabízíme KURZY PRO PĚSTOUNY! Reagujeme tím na závazný normativ, novelu o Sociálně právní ochraně dětí, dle které má pěstoun povinnost zvyšovat své odborné znalosti a dovednosti v oblasti výchovy a péče o děti v rozsahu minimálně 24 hodin v období 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Více informací naleznete v záložce KURZY PRO PĚSTOUNY nebo v záložce KURZY/KURZY PRO PĚSTOUNY (zde se jedná již o konkrétně vyhlášené termíny kurzů). 

Úvodní stránka   Seznam novinek