Lidé

Novinky

31. 10. 2013

Projekt „Krok k pochopení – další vzdělávání pracovníků v sociálních službách“ zdárně ukončen

Společnost Benepal, a.s. realizovala v období od 1. 4. 2012 do 31. 10. 2013 projekt s názvem „Krok k pochopení – další vzdělávání pracovníků v sociálních službách“. Projekt byl financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem a dotaci na realizaci projektu získala společnost Benepal, a.s. z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Hlavním cílem projektu bylo prohloubení a doplnění stávajícího zákonného vzdělávání zkušených pracovníků v sociálních službách v Pardubickém kraji, prostřednictvím 8 vytvořených vzdělávacích programů, k nim vytvořeným odborným publikacím a následně realizací těchto vzdělávacích kurzů. V rámci projektu bylo vytvořeno celkem 8 následujících vzdělávacích programů vč. odborných publikací:

  • Psychiatrické minimum – 3denní vzdělávací program
  • Time management -  1denní vzdělávací program
  • Prevence syndromu vyhoření a stress management – 2denní vzdělávací program
  • Case management aneb případové konference v praxi – 1denní vzdělávací program
  • Sociálně-právní minimum – 2denní vzdělávací program
  • Právní minimum – 2denní vzdělávací program
  • Sociální práce s agresivním klientem – 1denní vzdělávací program
  • Týmová spolupráce – 1denní vzdělávací program

Všechny vzdělávací programy jsou určeny pro cílovou skupinu vedoucích sociálních pracovníků či sociálních pracovníků působících v organizacích na území Pardubického kraje. V období od listopadu 2012 do června 2013 došlo k realizaci všech vytvořených vzdělávacích kurzů. Na vzdělávacích kurzech byly distribuovány vytvořené odborné publikace vztahující se k danému tématu a propagační předměty projektu. Každý vzdělávací kurz se v průběhu realizace projektu uskutečnil 1x, celkem se těchto kurzů zúčastnilo 168 osob, z toho 164 osob kurz úspěšně ukončilo. Na základě zpětné vazby, kterou vyplnily všechny úspěšně podpořené osoby v rámci projektu, došlo následně v poslední fázi realizace projektu k úpravě a přepracování publikací lektory a ke grafickému přepracování všech vytvořených odborných publikací.  Takto vytvořené a přepracované publikace jsou zveřejněny na webových stránkách příjemce dotace www.benepal.cz, v sekci PROJEKTY/KROK K POCHOPENÍ.

Projekt „Krok k pochopení – další vzdělávání pracovníků v sociálních službách“, reg. č. CZ.1.0/3.2.13/03.0029 byl úspěšně ukončen, v tuto chvíli se pracuje na závěrečném vyhodnocení projektu, na administrativním ukončení projektu a na zpracování závěrečné monitorovací zprávy.

V následujících dvou letech uskuteční společnost Benepal, a.s. vytvořené vzdělávací kurzy ještě minimálně 1x pro cílovou skupinu vedoucích sociálních pracovníků a sociálních pracovníků působících na území Pardubického kraje. Všechny vytvořené vzdělávací programu budou následně nabízeny již všem pracovníkům v sociálních službách na území České republiky, některé vzdělávací programy budou navíc akreditovány na MPSV ČR a budou nabízeny jako akreditované vzdělávání pro pracovníky v sociálních službách v rámci dalšího vzdělávání.

Společnost Benepal, a.s. děkuje touto cestou všem osobám, které přispěly k úspěšné realizaci projektu Krok k pochopení – další vzdělávání pracovníků v sociálních službách. Děkujeme všem lektorům za bezproblémovou a příjemnou spolupráci v průběhu realizace projektu a děkujeme také všem účastníkům, kteří se kurzů zúčastnili a svými připomínkami a vyplněním zpětnovazebních dotazníků přispěli k vytvoření kvalitních vzdělávacích kurzů a k nim příslušejícím odborným publikacím.


Úvodní stránka   Seznam novinek