Lidé

Novinky

07. 10. 2013

Poděkování účastníkům kurzu "Krok k pochopení - další vzdělávání pracovníků v sociálních službách"

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem účastníkům, kteří se zúčastnili jednoho či více vzdělávacích kurzů vytvořených v rámci projektu "Krok k pochopení - další vzdělávání pracovníků v sociálních službách". Jenom díky Vám mohl být projekt úspěšně dokončen a díky Vašim objektivním názorům, vyplněným zpětnovazebním dotazníkům můžeme nyní nabízet 8 nových, kvalitních a pilotně ověřených vzdělávacích kurzů s následující tematikou a časovou dotací:

  • Psychiatrické minimum – 3denní vzdělávací program
  • Time management -  1denní vzdělávací program
  • Prevence syndromu vyhoření a stress management – 2denní vzdělávací program
  • Case management aneb případové konference v praxi – 1denní vzdělávací program
  • Sociálně-právní minimum – 2denní vzdělávací program
  • Právní minimum – 2denní vzdělávací program
  • Sociální práce s agresivním klientem – 1denní vzdělávací program
  • Týmová spolupráce – 1denní vzdělávací program

Veškeré takto vytvořené, pilotně ověřené a následně lektory upravné vzdělávací kurzy budou i nadále nabízeny vedoucím sociálním pracovníkům a sociálním pracovníkům v Pardubickém kraji v rámci dvouleté udržitelnosti projektu. Některé vytipované vzdělávací kurzy budou také akreditovány na MPSV ČR a budou nabízeny jakou další akreditované vzdělávání pro pracovníky v sociálních službách.

Všechny vytvořené odborné publikace v rámci tohoto projektu jsou zveřejněny na našich webových stránkách (konkrétně zde), kde jsou k dispozici pro Vaše další potřeby a Váš další profesní rozvoj. 

Děkujeme Vám za zájem o naše kurzy,

Ing. Petra Skácelová, manažerka vzdělávacích kurzů a manažerka projektu Krok k pochopení

 

Projekt Krok k pochopení - další vzdělávání pracovníků v sociálních službách, reg. č. CZ.1.07/3.2.13/03.0029, byl financování z prostředků EU (Evropský sociální fond - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost) a SR.

Úvodní stránka   Seznam novinek