Lidé

Novinky

03. 02. 2014

Společnost Benepal, a.s. podala 10 žádostí o akreditaci nových vzdělávacích programů na MPSV ČR. Ke dni 31. 1. 2014 má společnost Benepal, a.s. celkem 10 nových vzdělávacích programů v akreditačním řízení na MPSV ČR. Jedná se o následující vzdělávací kurzy:

  • Pomoc a kontrola v praxi sociální práce a sociálních služeb - jednodenní kurz - 8 vyučovacích hodin
  • Posouzení životní situace klienta - jednodenní kurz - 8 vyučovacích hodin
  • Psychohygiena - tři roviny pracovníka v sociálních službách - jednodenní kurz - 8 vyučovacích hodin
  • Case management v sociální práci aneb případové konference v praxi - jednodenní kurz - 8 vyučovacích hodin
  • Poradenský proces v sociálních práci - dvoudenní kurz - 16 vyučovacích hodin
  • Prevence syndromu vyhoření a stress management v sociálních službách - dvoudenní kurz - 16 vyučovacích hodin
  • Sociální práce s agresivním klientem - jednodenní kurz - 8 vyučovacích hodin
  • Time management pro vedoucí pracovníky v sociálních službách - jednodenní kurz - 8 vyučovacích hodin
  • Týmová spolupráce v sociálních službách - jednodenní kurz - 8 vyučovacích hodin
  • Zvládání obtížných situací při sociální práci s klientem - dvoudenní kurz - 16 vyučovacích hodin

Předpokládaný termín akreditace vzdělávacích kurzů je na začátku měsíce května 2014. O úspěšné akreditaci budeme informovat prostřednictvím našich webových stránek.

 

Úvodní stránka   Seznam novinek