Lidé

Novinky

13. 01. 2014

Vzdělávací kurzy vytvořené v rámci projektu Nad základy aneb vzdělávání pro zkušené pracovníky v sociálních službách byly úpěšně zrealizovány!

 

V období od září 2013 do ledna 2014 proběhlo celkem 6 vzdělávacích kurzů vytvořených v rámci projektu Nad základy aneb vzdělávání pro zkušené pracovníky v sociálních službách. Tento projekt s reg. č. CZ.1.07/3.2.13/04.0006 byl podpořen v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a je spolufinancován Evropským sociální fondem a Státní rozpočtem ČR. V rámci projektu byly vytvořeny následující vzdělávací programy vč. odborných publikací, které byly následně distribuovány účasntíkům vzdělávacích kurzů.

  • Poradenský proces v sociální práci - dvoudenní vzdělávací kurz - PhDr. Mgr. Dagmar Krutilová, termín realizace 26. - 27. 9. 2013
  • Zvládání obtížných situací při práci a kontaktu s klientem - dvoudenní vzdělávací kurz - Mgr. Eva Čermáková, termín realizace14. - 15. 10. 2013
  • Sociální práce s klientem se závislostí a návykovou poruchou chování - jednodenní vzdělávací kurz - Bc. Jiří Čermák, termín realizace 5. 11. 2013
  • Klient s duševním onemocněním v sociálních službách - jednodenní vzdělávací kurz - Mgr. Oldřich Ďurech, termín realizace 25. 11. 2013
  • Klient v sociálních službách v konfliktu se zákonem - jednodenní vzdělávací kurz - Ing. Mgr. Hana Janiková, MBA, termín realizace 10. 12. 2013
  • Praktický kurz - právní problematika v sociálních službách - dvoudenní vzdělávací kurz - PhDr. Martin Scháněl, Ph.D., termín realizace 7. - 8. 1. 2014

Vzdělávací kurzy byly úspěšně zrealizovány (pilotně ověřeny) a indikátory počtu podpořených osob a úspěšně podpořených osob byly také s přehledem splněny. Zpětné vazby účastníků vzdělávacích kurzů jsou převážně pozitivní, účastníci byly s kurzy spojeni. V tuto chvíli pracují lektoři na úpravách odborných publikací po pilotním ověřění (na základě vyplněných zpětných vazeb zapracovávají připomínky účastníků do publikací), upravené publikace budou následně graficky zpracovány a připraveny k tisku... S vytištěnými odbornými publikacemi k jednotlivým kurzům bude společnost Benepal, a.s. pracovat v rámci udržitelnosti projektu. U většiny vzdělávacích kurzů se předpokládá akreditace na MPSV ČR, která proběhne v druhé polovině roku 2014.

Úvodní stránka   Seznam novinek