Lidé

Novinky

30. 05. 2014

Projekt Nad základy aneb vzdělávání pro zkušené pracovníky v sociálních službách úspěšně zrealizován!

Evropský projekt podpořený v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaný Evropským sociálním fondcem a státním rozpočtem ČR, byl dne 31. 5. 2014 úspěšně ukončen. Projekt byl realizován od 1. 4. 2013 do 31. 5. 2014, celkové náklady projektu činili 1 005 277,40 Kč. Příjemcem dotace a realizátorem projektu byla společnost Benepal, a.s., partnerem projektu bez finanční spoluúčasti byla společnost SKP-CENTRUM, o.p.s.. V rámci projektu bylo vytvořeno a následně pilotně ověřeno celkem 6 nových vzdělávacích kurzů určeních pro pracovníky v sociálních službách na území Pardubického kraje. Ke každému kurzu byla vytvořena odborná publikace, která byla distribuována účastníkům vzdělávacích kurzů jako studijní materiál. Následně byly odborné publikace na základě zpětné vazby z pilotního ověření vzdělávacích kurzů upraveny a jsou připraveny na dotisk a využití při další nabídce vzdělávacích kurzů v rámci udržitelnosti projektu. Tyto vytvořené dokumenty byly vloženy na webové stránky příjemce dotace, společnosti Benepal, a.s. – www.benepal.cz, kde jsou k dispozici volně ke stažení pro veškeré zájemce.

V projektu bylo podpořeno celkem 92 osob, z toho 85 žen a 7 mužů. Všech 92 osob úspěšně absolvovalo některý z vytvořených vzdělávacích kurzů, tzn. splnilo podmínku 100% účasti a na konci vzdělávacího kurzu obdrželo osvědčení o absolvování vzdělávacího kurzu.

V rámci projektu byly vytvořeny následující vzdělávací kurzy:

Jednodenní vzdělávací kurzy:

  • Sociální práce s klientem se závislostí a návykovou poruchou chování – lektor Bc. Jiří Čermák
  • Klient s duševním onemocněním v sociálních službách – lektor Mgr. Oldřich Ďurech
  • Klient v sociálních službách v konfliktu se zákonem – Ing. Mgr. Hana Janiková

Dvoudenní vzdělávací kurzy:

  • Zvládání obtížných situací při práci a kontaktu s klientem – lektorka Mgr. Eva Čermáková
  • Poradenský proces v sociální práci – lektorka PhDr. Mgr. Dagmar Krutilová
  • Praktický kurz – právní problematika v sociálních službách – lektor PhDr. Martin Scháněl, Ph.D.

Projekt Nad základy aneb vzdělávání pro zkušené pracovníky v sociálních službách je v pořadí již 5 úspěšně ukončeným vzdělávacím projektem společnosti Benepal, a.s. spolufinancovaným z prostředků Evropské unie.

 

Za Benepal, a.s., manažerka projektu

Ing. Petra Skácelová

Úvodní stránka   Seznam novinek