Lidé

Novinky

18. 09. 2014

Dne 9. 9. 2014 udělilo MPSV ČR společnosti Benepal, a.s. akreditaci 3 nových vzdělávacích kurzů:

1) Klient s duševním onemocněním - lektor Mgr. et Mgr. Oldřich Ďurech, č. akreditace 2014/1121-PC/SP/VP/PP

2) Klient v sociálních službách v konfliktu s klientem - lektorka Ing. Mgr. Hana Janiková, MBA, č. akreditace 2014/1120-PC/SP/VP/P

2) Sociální práce s klientem se závislostí a návykovou poruchou chování - lektor Bc. Jiří Čermák, č. akreditace 2014/1119-PC/SP/VP/PP

Více informací o těchto nově akreditovaných vzdělávacích kurzech naleznete v záložce KURZY NA MÍRU.

Úvodní stránka   Seznam novinek