Lidé

Novinky

13. 01. 2015

Společnost Benepal, a.s. nabízí pedagogickým pracovníkům 2. stupně základních škol a středních škol dvoudenní akreditované vzdělávací kurzy z oblasti sociálně-patologických jevů:

  • Šikana, týrání, zneužívání, zanedbávání, domácí násilí, agresivita dětí a mládeže
  • Vandalismus, kriminalita, delikvence, prostituce dětí a mládeže
  • Závislosti u dětí a mládeže (alkohol, tabák, drogy, gamblerství, virtuální drogy)
  • Sekty, netradiční náboženské skupiny
  • Extremismus (xenofobie, rasismus, anarchismus, fanatismus, terorismus, nacionalismus, multikulturní soužití)
  • Rizikové chování dětí a mládeže
  • Právní odpovědnost ve školách

V případě zájmu o uskutečnění vybraného vzdělávacího kurzu ve Vaší škole kontaktujte prosím projektovou manažerku Ing. Petru Skácelovou, tel.: 775 657 380, email: petra.skacelova@benepal.cz.

Kurzy byly vytvořeny v rmci projektu "Škola za oponou - sociálně patologické jevy u dětí a mládeže", reg. č. CZ.1.07/1.3.46/01.0021. Ještě v rámci projektu byly akreditovány na MŠMT.

Úvodní stránka   Seznam novinek