Lidé

Novinky

15. 10. 2015

Využijte bezplatného dotačního poradenství

Společnost Benepal, a.s. je nejenom akreditovaná vzdělávací instituce Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky specializující se na celoživotní vzdělávání v sociálních službách, ale je také společností specializující se na dotační/poradenskou činnosti. Náš pracovní tým je složen z odborníků, kteří v minulém programovacím období 2007-2013 poskytli celou řadu konzultací a připravili mnoho úspěšných projektů. V každé oblasti grantového a dotačního poradenství (doprava, životní prostředí, cestovní ruch, sociální oblast či školství) sledujeme vývoj a máme aktuální informace, tudíž dokážeme poskytnout konzultace (prvotní konzultace poskytujeme ZDARMA), případně připravit žádost o dotaci napříč celým spektrem dostupných operačních programů v rámci strukturálních fondů Evropské unie či zdrojů na národní úrovni. V minulém programovacím období jsme zajišťovali realizaci některých podpořených projektů v rámci operačních programů Lidské zdroje a zaměstnanost a Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Nově nabízíme všem subjektům, se kterými se setkáváme při celoživotním vzdělávání pracovníků v sociálních službách (a nejenom jim), možnost konzultace projektových záměrů, případně následnou spolupráci při tvorbě žádostí o dotaci, realizaci podpořeného projektu či jeho administraci vůči řídícímu orgánu.

Vaše vize budoucího rozvoje poskytovaných služeb s námi můžete přijít zkonzultovat i přesto, že si nejste jisti, zda je možné tento záměr financovat z dotačních zdrojů. Společně Váš nápad probereme, zjistíme možnosti financování a v případě, že v daném okamžiku žádné možnosti nebudou, zahrneme Váš záměr do naší databáze potenciálních projektů a v případě nalezení vhodného zdroje financování Vás budeme kontaktovat.

O aktuálně vyhlášených výzvách Vás budeme informovat prostřednictvím novinek na našich webových stránkách, pokud máte zájem dostávat tyto novinky do e-mailu, prosíme Vás o přihlášení se k odběru novinek – viz www.benepal.cz – levá lišta Přihlášení k newsletteru.

Kontaktní osoba k sjednání konzultačních schůzek projektových záměrů:

Ing. Petra Skácelová – projektová manažerka,  tel.: 775 657 380775 657 380, e-mail: petra.skacelova@benepal.cz


Úvodní stránka   Seznam novinek