Lidé

Novinky

23. 10. 2015

Akutálně vyhlášené výzvy do OPZ určené poskytovatelům sociálních služeb

Výzva č. 22 (kolová) – Podpora aktivit a programů v rámci sociálního začleňování

Datum vyhlášení výzvy: 23. 9. 2015

Datum ukončení výzvy: 30. 11. 2015

Prioritní osa – Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnanosti

Bližší informace – viz vyhlášená výzva – informace ZDE

Způsobilí příjemci dotace: NNO, sociální družstva, obce, organizace zřizované obcemi, organizace zřizované kraji, dobrovolné svazky obcí, poskytovatelé sociálních služeb

 

Výzva č. 23 (kolová) – Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

Datum vyhlášení výzvy: 21. 9. 2015

Datum ukončení výzvy: 30. 11. 2015

Prioritní osoba – Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu

Bližší informace – viz vyhlášená výzva – informace ZDE

Způsobilí příjemci dotace: organizace zřizované kraji působící v sociální oblasti, obce a organizace zřizované obcemi působící v sociální oblasti, dobrovolné svazky obcí, NNO působící v sociální oblasti.

 

Výzva č. 26 (průběžná) – Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL) – 1. výzva

Datum vyhlášení výzvy: 23. 9. 2015

Datum ukončení výzvy: 31. 7. 2016

Prioritní osoba – Sociální začleňování a boj s chudobou

Bližší informace – viz vyhlášená výzva – informace ZDE

Způsobilí příjemci dotace: NNO, sociální družstva, obce, organizace zřizované obcemi, organizace zřizované kraji, dobrovolné svazky obcí, poskytovatelé sociálních služeb, obchodní korporace (pouze pro aktivity sociálního podnikání)

 

Výzva č. 31 (kolová) – Budování kapacit a profesionalizace NNO

Datum vyhlášení výzvy: 3. 8. 2015

Datum ukončení výzvy: 31. 12. 2015

Prioritní osoba – Sociální inovace a mezinárodní spolupráce

Bližší informace – viz vyhlášená výzva – informace ZDE

Způsobilí příjemci dotace: NNO


Úvodní stránka   Seznam novinek