Lidé

Novinky

23. 12. 2015

Vyhlášení výzvy v rámci Operačního programu Zaměstnanost

V prosinci 2015 byla vyhlášena výzva s názvem Podpora zaměstnanosti cílových skupin, jejíž hlavním cílem je zvýšit míru zaměstnanosti podpořených osob, zejména starších, nízkokvalifikovaných a znevýhodněných. V rámci realizovaných projektů budou podporovány takové aktivity, které povedou k uplatnění nezaměstnaných osob na trhu práce. Způsobilí příjemci dotace jsou jak vzdělávací a poradenské instituce, tak také nestátní neziskové organizace. Minimální náklady na jeden projekt jsou 1 500 000 Kč, maximální pak 6 000 000 Kč, maximální délka realizace projektu je stanovena na 24 měsíců. Povinnou přílohou projektové žádosti je Analýza potřeb cílové skupiny. V případě zájmu o konzultaci Vašeho projektového záměru či zájmu o zpracování žádosti o dotaci, nás prosím, neváhejte kontaktovat na tel. čísle 775 657 380 či na emailu petra.skacelova@benepal.cz. DATUM UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ O PODPORU JE STANOVENO NA 29. 2. 2016.

Úvodní stránka   Seznam novinek