Projekty

Krok k pochopení – další vzdělávání pracovníků v sociálních službách

Projekt: Krok k pochopení – další vzdělávání pracovníků v sociálních službách

Reg. č.: CZ.1.07/3.2.13/03.0029

Obsah projektu:

Cílem projektu je efektivně a cíleně prohloubit a doplnit stávající zákonné vzdělávání pracovníků sociálních služeb v Pardubickém kraji. Vzdělávací kurzy, které budou vytvořeny v rámci projektu a následně pilotně ověřeny, budou určeny vedoucím sociálním pracovníkům a sociálním pracovníkům. Partnerem projektu bez finanční spoluúčasti je Koalice nevládek Pardubicka, o.s. Partner bude v rámci projektu zajišťovat především komunikaci a kontakt s cílovou skupinou vč. náboru účastníků kurzu.

Z provedené analýzy potřebnosti bylo vytipováno celkem 8 témat, které nejvíce reflektují potřeby jednotlivých sociálních pracovníků. V rámci projektu budou vytvořeny a následně pilotně ověřeny tyto vzdělávací kurzy:

 

Fáze projektu:

1. Vytvoření vzdělávacího programu (1. 4. 2012 – 31. 10. 2012) – během tohoto období budou vytipováni a osloveni vhodní lektoři a následně dojde ke zpracování jednotlivých témat vzdělávacího programu vč. grafického zpracování do odborných publikací.

2. Pilotní ověření vzdělávacích programů (1. 11. 2012 – 30. 6. 2013) – v tomto období proběhne realizace 8 vzdělávacích kurzů v rámci pilotního ověření. Vzdělávací kurzy budou realizovány zdarma a budou určeny pro vedoucí sociální pracovníky a sociální pracovníky.

3. Úprava vzdělávacího programu (1. 7. 2013 – 31. 8. 2013) – v průběhu pilotního ověřování bude od účastníků vzdělávacích kurzů formou evaluačních dotazníků získávána zpětná vazba. Na základě takto získaných připomínek dojde i následné úpravě vzdělávacích kurzů.

4. Grafické zpracování brožur a ukončení projektu (1. 9. 2013 – 31. 10. 2013) – upravené texty budou graficky zpracovány a připraveny pro potřeby udržitelnosti projektu.

 

ZPRÁVA O ÚSPĚŠNÉM UKONČENÍ PROJEKTU "KROK K POCHOPENÍ - DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH" - zde.

 

ODBORNÉ PUBLIKACE VZTAHUJÍCÍ SE KE VZDĚLÁVACÍM KURZŮM PROJEKTU "KROK K POCHOPENÍ - DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH":

  • Case management aneb případové konference v praxi - odborná publikace ZDE
  • Týmová spolupráce - odborná publikace ZDE
  • Prevence syndromu vyhoření a stress management - odborná publikace ZDE
  • Psychiatrické minimum - odborná publikace ZDE
  • Sociálně-právní minimum - odborná publikace ZDE
  • Právní minimum - odborná publikace ZDE
  • Sociální práce s agresivním klientem - odborná publikace ZDE
  • Time management - odborná publikace ZDE