Úvod

Společnost Benepal a.s. se uplatňuje na trhu již více než 22 let. Spoleečnost Benepal a.s. je akciovou společností se 100% českým kapitálem  a s působností především na území Pardubického kraje. Od počátku své existence se společnost specializuje na ekonomickou činnost (vedení jednoduchého a podvojného účetnictví, mezd a DPH, zpracování daňových přiznání a účetní uzávěrky) a na dotační poradenskou činnost.

Tým pracovníků je složen z odborníků, kteří již poskytli celou řadu konzultací a připravili mnoho úspěšných projektů. V každé oblasti grantového a dotačního poradenství (doprava, životní prostředí, cestovní ruch, sociální oblast či školství) sledujeme vývoj a máme vždy aktuální informace. Dokážeme poskytnout konzultace, případně připravit žádosti o dotaci napříč spektrem dostupných operačních programů, národních či krajských výzev.

Dále poskytujeme služby v oblasti krizového poradenství (konzultace, vypracování krizové analýzy, návrh krizových opatření). Mezi naše činnosti patří také zakázky v oblasti zpracování odborných posudků a studií, tvorby strategií, kvalitativních a kvantitativních výzkumů, prezentací a odborných seminářů a to zejména se zaměření na oblast školství a vzdělávání.

Dlouhodobým cílem naší společnosti je neustálé zlepšování a zvyšování kvality a efektivity služeb, proto má společnost certifikovaný systém řízení jakosti ČSN EN ISO 9001:2008 a ČSN EN ISO 10006:2003.