Účetnictví

Vedední účetnictví

Pro právnické osoby, fyzické osoby, neziskové organizace i SVJ.

 • vedení podvojného účetnictví i daňové evidence v souladu s platnou legislativou
 • sestavení účtového rozvrhu
 • kontrola předaných účetních dokladů
 • řádné zaúčtování účetních dokladů
 • vyhotovení tiskových sestav
 • zpracování reportů dle přání zákazníka
 • archivace účetních písemností
 • zpracování přiznání k DPH a účetní uzávěrka
 • příprava auditu a jeho případné zajištění
 • zastoupení na finančních úřadech
Mzdy a personalistika
 • zpracování mezd a mzdové evidence
 • přihlášení a odhlášení zaměstnanců
 • zpracování přehledů na ZP a OSSZ
 • výpočet náhrady mzdy, srážkové a zálohové daně, srážek
 • zpracování pracovních smluv, mzdových sestav
 • vypracování ročního zúčtování daně pro zaměstnance
 • zastoupení na úřadech státní správy
 • personální poradenství
 • zajištění právního poradenství ve věcech pracovního práva
Ekonomické poradenství
 • zpracování podkladů pro žádost o úvěr, leasing
 • finanční výkazy a analýzy
 • analýza hospodaření firem
 • budoucí možnosti investic
 • manažerský reporting