Krizové řízení

Krizová konzultace

Rádi se s Vámi setkáme a prodiskutujeme situaci vaší firmy v rámci osobní konzultace. V rámci této konzultace si probereme, v jaké situaci se vaše společnost nachází, jakým problémům čelí a nastíníme si potenciální rizika a možnosti řešení krizové situace. Samozřejmostí je absolutní diskrétnost a mlčenlivost o veškerých informacích probíraných v rámci konzultace. Pokud budete mít zájem, můžeme navázat zpracováním krizové analýzy, která situaci rozebere do detailů a navrhne konkrétní kroky řešení krize.

Krizová analýza

V návaznosti na úvodní konzultaci pro vás můžeme vypracovat detailní krizovou analýzu situace vaší společnosti. Primárním výstupem tohoto dokumentu bude soubor doporučených kroků a opatření. Doporučené kroky mají vést k nápravě krizové situace vaší firmy nebo v případě složitější situace k minimalizaci škod pro samotnou společnost i osobu jejího majitele a k eliminaci rizik z toho plynoucích. Pro vytvoření krizové analýzy od vás budeme potřebovat účetní podklady vaší společnosti za 3 poslední účetní období. Veškeré informace o vaší firmě jsou u nás v naprostém bezpečí, jsme diskrétní a jsme vázáni mlčenlivostí.

Krizová opatření

Naší nejkomplexnější službou v oblasti krizového poradenství je pomoc se zaváděním protikrizových opatření. Krizová analýza Vám doporučí nápravná opatření a je už jen na vás, zda se rozhodnete tato opatření provést interním způsobem nebo zda se i v tomto ohledu spolehnete na externí spolupráci s námi. Můžeme vám pomoci například s vytvořením chybějících právních dokumentů, s provedením potřebných účetních a daňových kroků, s prodejem nepotřebného majetku či zásob.