Lidé

Školící prostory

Naše společnost využívá následujících pronajímaných školících prostor, dle charakteru kurzu a počtu účasntníků:

1) Hotel Zlatá štika - školící místnost vybavená dataprojektorem, plátnem, flipchartem, případně dalšími nutnými pomůckami (max. kapacita - 20 osob)

2) Školící místnost SKP-CENTRUM, o.p.s. - školící místnost vybavená dataprojektorem, plátnem, flipchartem, případně dalšími nutnými pomůckami (max. kapacita - 17 osob)

3) Školící místnost CEDR Pardubice o.p.s. - školící místnost vybavená dataprojektorem, plátnem, flipchartem, případně dalšími nutnými pomůckami (max. kapacita - 10 osob - místnost vhodná pro výuku sebeobrany)

4) Školící místnost v rámci chráněné kavárny Café Apatyka na Pernštýnském náměstí - školící místnost vybavená dataprojektorem, plátnem, flipchartem, případně dalšími nutnými pomůckami (max. kapacita - 15 osob)

 

Konkrétní informace o místě konání jednotlivých kurzů naleznete vždy u daného kurzu a prostory jsou následně ještě potvrzeny v pozvánce zasílané standardně 5 dní před konáním vzdělávacího kurzu prostřednictvím e-mailu.