Lidé

Obecné informace

Zde najdete důležité obecné informace týkající se podmínek udělení osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího kurzu, smluvních podmínek či storno podmínek.

 

Smluvní podmínky

Storno podmínky

Podmínky získání osvědčení

 

Současně s podklady k platbě cca 7 pracovních dní před konáním kurzu obdrží účastník také email s pozvánkou a důležitými informacemi o konání kurzu (čas konání, místo konání, obsah kurzu, informace o lektorovi, harmonogram a další informace). V ceně kurzu je vytištěná powerpointová prezentace s možností vlastních zápisků, vytištěný seznam doporučené literatury a drobné občerstvení zahrnující kávu, čaj, vodu a zákusek.