Lidé

Připravujeme...

Neustále se pro Vás snažíme připravovat nová témata, nové kurzy takovým způsobem, abychom byli schopni adekvátně zaregovat na Vaše požadavky.

Pokud Vaše praxe vykazuje potřebu určitého vzdělávacího kurzu, který jste v naší nabídce nenašli, neváhejte a přesto nás zkontaktujte. Spolupracujeme s týmem zkušených lektorů, kteří mají nejenom dlouholeté lektorské zkušenosti, ale také praktické zkušenosti přímo z oboru a případně dokáží operativně na Vaše potřeby zareagovat a vytvořit vzdělávací KURZ NA MÍRU přímo pro Vaši organizaci.

 

V tuto chvíli připravujeme tyto nové kurzy, které plánujeme akreditovat na MPSV ČR v prvním pololetí roku 2016:

  • Problematika zdravotního postižení včetně zážitkového semináře (16 vyučovacích hodin)
  • Rizika v sociálních službách při práci s uživatelem (8 vyučovacích hodin)
  • Využití přístupu a metod v sociální práci (16 vyučovacích hodin)
  • Respektující výchova a rodičovství - práce s rodiči (16 vyučovacích hodin)
  • Sanace rodiny z pohledu sociálního pracovníka (16 vyučovacích hodin) 

KVALIFIKAČNÍ KURZ PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

V červnu roku 2013 byla schválena Ministerstvem práce a sociálních věcí žádost o akreditaci Kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách o rozsahu 166 hodin. Od druhé poloviny září roku 2013 jsme tento kvalifikační kurz již 5x zrealizovali ke spokojenosti všech účastníků, v tuto chvíli začíná šestý běh Kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách. Další kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách je plánován na druhé pololetí roku 2016 (cca od poloviny září do poloviny listopadu 2016). Na tento kurz se můžete již nyní předběžně přihlásit u manažera vzdělávacích kurzů tel.: 775 657 380, email: vzdelavani@benepal.cz.

Absolvováním tohoto kurzu získá pracovník odbornou způsobilost k výkonu profese pracovníka v sociálních službách dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, bude se moci prokázat celorepublikově platným certifikátem.

Odborná úroveň jednotlivých modulů, ze kterých se skládá kvalifikační kurz, je zajištěna zkušenými lektory s dlouholetou praxí v poskytování sociálních služeb.