Lidé

O nás

Společnost Benepal, a.s. se uplatňuje na trhu již více jak 15 let. Benepal, a.s. je akciová společnost se 100% českým kapitálem a s působností především na území Pardubického kraje. Od počátku své existence se společnost specializuje na ekonomickou činnost (vedení jednoduchého a podvojného účetnictví, mezd a DPH, zpracování daňových přiznání a účetní závěrky) a na dotační/poradenskou činnost. Tým pracovníků je složen z odborníků, kteří již poskytli celou řadu konzultací a připravili mnoho úspěšných projektů. V každé oblasti grantového a dotačního poradenství (doprava, životní prostředí, cestovní ruch, sociální oblast či školství) sledujeme vývoj a máme vždy aktuální informace. Dokážeme tudíž poskytnout konzultace, případně připravit žádosti o dotaci napříč celým spektrem dostupných operačních programů v rámci strukturálních fondů Evropské unie. U některých podpořených projektů v rámci operačních programů Lidské zdroje a zaměstnanost a Vzdělávání pro konkurenceschopnost zajišťujeme také jejich realizaci.

Hlavním předmětem podnikání společnosti Benepal, a.s. je v současné době celoživotní vzdělávání v sociálních službách. Benepal, a.s. je akreditovanou vzdělávací institucí Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky (akreditace vzdělávací instituce č. 2011/1326-I) a nyní má akreditováno 37vzdělávacích kurzů určených pro vedoucí pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách. Tým lektorů čítá v tuto chvíli již přes 20 odborníků s dlouholetou praxí ve svém oboru a cennými lektorskými zkušenostmi.

Nabízíme Vám účast na námi vypsaných termínech vzdělávacích kurzů a jsme také schopni zajistit realizaci jakéhokoliv našeho akreditovaného kurzu přímo u Vás ve společnosti. Více informací o našich akreditovaných vzdělávacích kurzech získáte zde a pro přehled o aktuálně vyhlášených termínech našich kurzů klikněte prosím zde

Dlouhodobým cílem naší organizace je neustálé zlepšování a zvyšování kvality a efektivity služeb, proto má společnost certifikovaný systém řízení jakosti ČSN EN ISO 9001:2008 (více informací zde) a ČSN EN ISO 10006:2003 (více informací zde).

DNE 9. 5. 2014 SPOLEČNOST BENEPAL, A.S. ABSOLOVOVALA DOBROVOLNÝ AUDIT USKUTEČNĚNÝ FONDEM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A ZÍSKALA TAK CERTIFIKÁT KVALITNÍ VZDĚLÁVACÍ SPOLEČNOSTI.