Lidé

Psychiatrické minimum

Popis

Cílem kurzu by měl být přehled o základních otázkách psychiatrie, stručný popis některých významných duševních poruch, možnosti jejich léčení a z toho vyplývající možnosti zlepšení přístupu a komunikace s takto postiženými klienty.

 Stručná obsahová struktura:

 • Základní psychopatologické pojmy,
 • definice duševní poruchy,
 • minimum z klinické psychiatrie (základní diagnostika duševních poruch),
 • práce psychiatra; zásady etické práce s klientem,
 • právní minimum v psychiatrii,
 • práva duševně nemocných,
 • pravidla přístupu k psychiatrickým klientům,
 • psychoterapie (přehled hlavních škol a přístupů),
 • Psychopatologie,
 • základy duševního zdraví,
 • léčba (formy terapie, psychoedukace, léky),
 • psychóza (dělení, symptomy, průběh, uzdravení, mýty),
 • praktické zkušenosti, příklady dobré praxe, kasuistiky, nácviky.

Vzdělávací kurz se uskuteční ve dnech 9. 11. 2012; 16. 11. 2012 a 23. 11. 2012 vždy od 8 do 16 hodin. Časová dotace vzdělávacího kurzu činí 24 hodin.

Termín: 9. 11. 2012; 16. 11. 2012; 23. 11. 2012 (3denní kurz - 24 hodin), 8:00-16:00
Místo: Pardubice
Určení: Sociální pracovníci a vedoucí pracovníci v sociálních službách
Lektor: MUDr. Lenka Růžičková
Volná místa: 0
Počet míst pro náhradníky: 0
Časová dotace: 24 hodin
Cena: zdarma
Projekt: Krok k pochopení – další vzdělávání pracovníků v sociálních službách