Lidé

Case management aneb případové konference v praxi

Popis

Vzdělávací kurz se bude konat dne 25. 2. 2013 od 8 hodin do 16 hodin

 

Stručná obsahová struktura:

 • Vymezení pojmů,
 • důvody zavádění CM,
 • pravidla a pracovní postupy CM,
 • „síťování“ jako nevyhnutelnost v praxi,
 • fáze CM (navazování kontaktu, mapování potřeb, plánování IP, intervence, hodnocení výsledků),
 • modely a standardy CM ve světě a u nás,
 • CM a multidisciplinární tým, týmová komunikace,
 • přínosy a rizika CM,
 • kritéria výběru klienta,
 • vztah klient a casa manager,
 • praktické zkušenosti, příklady dobré praxe, kasuistiky, nácviky.
Termín: 25. 2. 2013, 8:00-16:00
Místo: Pardubice
Určení: Sociální pracovníci a vedoucí pracovníci v sociálních službách
Lektor: Mgr. Hana Solařová
Volná místa: 0
Počet míst pro náhradníky: 0
Časová dotace: 8 hodin
Cena: zdarma
Projekt: Krok k pochopení – další vzdělávání pracovníků v sociálních službách