Lidé

Novinky

17. 10. 2016 - Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách Připravujeme na leden 2017. V případě zájmu nás kontaktujte.   Absolvováním tohoto kurzu získá pracovník odbornou způsobilost k výkonu...

05. 09. 2016 - Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách Bude z technických důvodů přesunut na leden 2017 .Více informací u manažera vzdělávacích kurzů tel.: 775 657 380 nebo na emailu: vzdelavani...

01. 08. 2016 - Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách Kurz se bude konat v termínu od 6. září do 22. listopadu 2016 zpravidla každé úterý a čtvrtek v odpoledních hodinách (14:30-21:00). Více...

16. 03. 2016 - Vyhlášen další běh Kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách K dnešnímu datu byl vyhlášen další běh Kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách. Kurz se bude konat v...

14. 03. 2016 - Poslední volná místa na akreditovaném vzdělávacím kurzu Poradenský proces v sociální práci s PhDr. et Mgr. Dagmar Krutilovou Ve dnech 20. - 21. 4. 2016 se uskuteční dvoudenní akreditovaný...

10. 03. 2016 - POVEZ II, aneb jak získat až 85% příspěvek na realizaci našich vzdělávacích kurzů Od 31. 3. 2016 je možné využít příspěvku ÚP ČR (z Operačního programu Zaměstnanost) na vzdělávání zaměstnanců ...

15. 01. 2016 - Nové výzvy k předkládání projektových žádostí do Operačního programu Zaměstnanost Více informací o aktuálně vyhlášených výzvách naleznete na tomto odkazu - zde. V případě jakýchkoliv dotazů...

13. 01. 2016 - POSLEDNÍ MOŽNOST PŘIHLÁŠENÍ NA KVALIFIKAČNÍ KURZ PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH V případě zájmu prosím kontaktujte projektovou manažerku Ing. Petru Skácelovou (nejpozději do 18. 1. 2016),...

04. 01. 2016 - VOLNÁ MÍSTA NA KVALIFIKAČNÍM KURZU PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH V termínu od 19. 1. 2016 do 28. 3. 2016 se uskuteční v pořadí již 6. běh Kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních...

23. 12. 2015 - Vyhlášení výzvy v rámci Operačního programu Zaměstnanost V prosinci 2015 byla vyhlášena výzva s názvem Podpora zaměstnanosti cílových skupin, jejíž hlavním cílem je zvýšit míru zaměstnanosti...

22. 12. 2015 - Děkujeme Vám za projevenou důvěru a spolupráci v uplynulém roce a do nového roku 2016 Vám přejeme hodně zdraví, štěstí, osobních i pracovních úspěchů. Kolektiv pracovníků společnosti Benepal, a.s.

12. 11. 2015 - Změna termínu konání vzdělávacího kurzu Zvládání obtížných situací při práci a kontaktu s klientem Z důvodu neodkladných pracovních poviností lektorky kurzu Mgr. Evy Čermákové byl kurz Zvládání...

09. 11. 2015 - Vyhlášen dvoudenní akreditovaný vzdělávací kurz pro SP, PSS a VP s datem konání 14. - 15. 12. 2015 Pro velký zájem ze stran pracovníků v sociálních službách o vyhlášení nějakého akreditovaného...

04. 11. 2015 - KVALIFIKAČNÍ KURZ PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ZNOVU OTEVŘEN!!!   Společnost Benepal, a.s. pořádá ve dnech 19. 1. 2016 - 29. 3. 2016 již v pořádí 6. běh Kvalifikačního kurzu pro...

23. 10. 2015 - Akutálně vyhlášené výzvy do OPZ určené poskytovatelům sociálních služeb Výzva č. 22 (kolová) – Podpora aktivit a programů v rámci sociálního začleňování Datum vyhlášení výzvy: 23. 9. 2015 Datum...

15. 10. 2015 - Využijte bezplatného dotačního poradenství Společnost Benepal, a.s. je nejenom akreditovaná vzdělávací instituce Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky specializující se na...

14. 10. 2015 - Otevřen vzdělávací program "Klient v sociálních službách v konfliktu se zákonem" Dnešního dne byl otevřen jednodenního akreditovaný vzdělávací program s názvem "Klient v sociálních službách v...

21. 09. 2015 - KVALIFIKAČNÍ KURZ PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH V současné době probíhá v pořadí již 5. běh Kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách. Kurz je zcela naplněn. V tuto chvíli...

12. 08. 2015 - POSLEDNÍ 2 VOLNÁ MÍSTA NA KVALIFIKAČNÍM KURZU PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH   Uvolnila se dvě volná místa na Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách. Po obsazení těchto dvou...

11. 08. 2015 - Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách je zcela naplněn Z kapacitních důvodů již není možnost přihlášení na Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách, kurz je zcela...

15. 07. 2015 - POSLEDNÍ 3 VOLNÁ MÍSTA NA KVALIFIKAČNÍM KURZU PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Více informací naleznete zde. Neváhejte s přihlášením.

13. 07. 2015 - Poslední volná místa na Kvalifikačním kurzu pro pracovníky v sociálních službách   Naše společnost pořádá v termínu od 9. 9. 2015 do 20. 11. 2015 Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních...

11. 05. 2015 - KVALIFIKAČNÍ KURZ PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ZNOVU OTEVŘEN!!!   Společnost Benepal, a.s. pořádá ve dnech 9. 9. 2015 - 20. 11. 2015 již v pořádí 5. běh Kvalifikačního kurzu pro...

03. 04. 2015 - Z důvodu nenaplnění kapacity nutné pro otevření Kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách plánovaného v termínu od 14. 4. 2015 do 19. 6. 2015, jsme byli nuceni tento kurz ZRUŠIT....

13. 02. 2015 - Vyhlášen termín realizace akreditovaného vzdělávacího kurzu Zákon o zaměstnanosti   Od dnešního dne jsou možné přihlášky na jednodenní akreditovaný vzdělávací kurz s názvem Zákon o zaměstnanosti....

09. 02. 2015 - Přihlášky na akreditovaný vzdělávací kurz Potřeby dítěte pro pracovníky orgánu sociálně-právní ochrany dětí   Na akreditovaný vzdělávací kurz Potřeby dítěte pro pracovníky orgánu sociálně-právní...

26. 01. 2015 - Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách 2015   4. běh Kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách byl zahájen 19. 1. 2015 a v tuto chvíli je v realizaci. Výuka...

13. 01. 2015 - Společnost Benepal, a.s. nabízí pedagogickým pracovníkům 2. stupně základních škol a středních škol dvoudenní akreditované vzdělávací kurzy z oblasti sociálně-patologických jevů: Šikana, týrání,...

04. 11. 2014 - Dne 11. 11. 2014 byla udělena společnosti Benepal, a.s. akreditace MPSV ČR pro jednodenní vzdělávací kurz Timemanagement pro vedoucí pracovníky v sociálních službách. V případě zájmu o tento...

31. 10. 2014 - Možnost přihlášek na Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách   Od dnešního dne je možné přihlašovat se na nový běh (v pořadí již čtvrtý) Kvalifikačního kurzu pro pracovníky v...

18. 09. 2014 - Dne 9. 9. 2014 udělilo MPSV ČR společnosti Benepal, a.s. akreditaci 3 nových vzdělávacích kurzů: 1) Klient s duševním onemocněním - lektor Mgr. et Mgr. Oldřich Ďurech, č. akreditace 2014/1121-PC...

28. 07. 2014 - Společnost Benepal, a.s. absolvovala dne 9. 5. 2014 dobrovolný audit pořádáný Fondem dalšího vzdělávání v rámci projektu "Podpora kvality v celoživotním a kvalifikačním vzdělávání zaměstnanců v...

04. 07. 2014 - Odborné publikace se sociální tématikou volně ke stažení na webových stránkách - www.benepal.cz Společnost Benepal,  a.s. v průběhu let 2011 - 2014 zrealizovala celkem 4 vzdělávací projekty se...

30. 05. 2014 - Projekt Nad základy aneb vzdělávání pro zkušené pracovníky v sociálních službách úspěšně zrealizován! Evropský projekt podpořený v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost...

26. 05. 2014 - Odborné publikace projektu Nad základy volně ke stažení! Na webové stránky do sekce Projekty/Projekt Nad základy byly vloženy upravené a graficky zpracované odborné publikace vytvořené v rámci...

09. 05. 2014 - Akreditační komise MPSV ČR schválila na svém zasedání dne 24. 4. 2014 akreditaci 5 nových vzdělávacích kurzů společnosti Benepal, a.s.. Nově jsou akreditovány jednodenní vzdělávací kurzy: Case...

02. 05. 2014 - Společnost Benepal, a.s. získala dotaci na Nově vytvořené pracovní místo v rámci projektu "Klíč k úspěchu v Pardubickém kraji", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem. Realizátorem...

20. 02. 2014 - Dne 17. 2. 2014 udělilo MPSV ČR společnosti Benepal, a.s. akreditace tří vzdělávacích kurzů o časové dotaci 8 vyučovacích hodin. Společnost Benepal, a.s. tak rozšířila svoji databázi akreditovaných...

03. 02. 2014 - Společnost Benepal, a.s. podala 10 žádostí o akreditaci nových vzdělávacích programů na MPSV ČR. Ke dni 31. 1. 2014 má společnost Benepal, a.s. celkem 10 nových vzdělávacích programů v akreditačním...

13. 01. 2014 - Vzdělávací kurzy vytvořené v rámci projektu Nad základy aneb vzdělávání pro zkušené pracovníky v sociálních službách byly úpěšně zrealizovány!   V období od září 2013 do ledna 2014 proběhlo...

18. 11. 2013 - Dne 18. 11. 2013 byla udělena akreditace novému vzdělávacímu programu s názvem Základy první pomoci a resuscitace. Kurz byl akreditován na MPSV ČR. Vzdělávací kurz je určen pro vedoucí pracovníky v...

31. 10. 2013 - Projekt „Krok k pochopení – další vzdělávání pracovníků v sociálních službách“ zdárně ukončen Společnost Benepal, a.s. realizovala v období od 1. 4. 2012 do 31. 10. 2013 projekt s názvem „Krok k...

07. 10. 2013 - Poděkování účastníkům kurzu "Krok k pochopení - další vzdělávání pracovníků v sociálních službách" Rádi bychom touto cestou poděkovali všem účastníkům, kteří se zúčastnili jednoho či více...

23. 09. 2013 - Dne 18. 9. 2013 byla udělena společnosti Benepal, a.s. akreditace vzdělávacího kurzu Zákon o zaměstnanosti (akredtitace č. 2013/1048-PC/SP/VP). Vzdělávací kurz byl akreditován na MPSV ČR o časové...

16. 08. 2013 - NABÍDKA PRO OSPOD TÝKAJÍCÍ SE ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLENÍ VLASTNÍCH PĚSTOUNŮ!! Nově jsme schopni pro Vás zajistit 8 hodinové školení pro pěstouny v těchto tématech: - Sociálně-patologické jevy u dětí v...

22. 07. 2013 - Vzdělávací kurzy projektu Nad základy aneb vzdělávání pro zkušené pracovníky v sociálních službách jsou již NAPLNĚNY. Poslední volná místa jsou k dispozici pouze v rámci vzdělávacího kurzu ...

18. 07. 2013 - Ode dne 18 7. 2013 je možnost přihlašovat se na vzdělávací kurzy vytvořené a realizované v rámci projektu Nad základy aneb vzdělávání pro zkušené pracovníky v sociálních službách. Kurzy jsou...

09. 06. 2013 - POZOR!!! V červnu tohoto roku byla schválena Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR žádost o akreditaci Kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách o rozsahu 166 hodin. Od druhé...

16. 05. 2013 - V dubnu roku 2013 byla podána žádost na Ministerstvo práce a sociálních věcí o akreditaci Kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách v rozsahu 166 hodin. Absolvováním tohoto kurzu...

02. 04. 2013 - Dne 1. 4. 2013 byla zahájena realizace projektu "Nad základy aneb vzdělávání pro zkušené pracovníky v sociálních službách", reg. č. CZ.1.07/3.2.13/04.0006 financovaného z OP VK. V rámci projektu...

11. 03. 2013 - Nově nabízíme KURZY PRO PĚSTOUNY! Reagujeme tím na závazný normativ, novelu o Sociálně právní ochraně dětí, dle které má pěstoun povinnost zvyšovat své odborné znalosti a dovednosti v oblasti...

29. 01. 2013 - Akreditované vzdělávací kurzy za rozumnou cenu (500 Kč vč. DPH/účastník)! Nabízíme vzdělávací kurzy modulu Sociálně-patologické jevy a modulu Psychologie v praxi za VÝHODNOU cenu. Jedná se celkem o...

28. 01. 2013 - Od dnešního dne je možné přihlašovat se na 2 kurzy, které jsou určené především pro sociální pracovníky, kteří přicházejí do styku s dětmi. Jedná se o akreditované kurzy na MPSV ČR, konkrétně...

06. 11. 2012 - Dne 1. 11. 2012 byly uděleny společnosti Benepal, a.s. akreditace vzdělávacích kurzů určených pracovníkům orgánů sociálně-právní ochrany děti. Jedna se o jednodenní vzdělávací kurzy s názvy ...

05. 09. 2012 - Od dnešního dne se můžete přihlašovat na vzdělávací kurzy v rámci projektu Krok k pochopení - další vzdělávání pracovníků v sociálních službách. Kurzy jsou určeny pro vedoucí pracovníky v...

03. 09. 2012 - Dne 15. 8. 2012 byly uděleny společnosti Benepal, a.s. akreditace MPSV ČR 4 nových vzdělávacích kurzů. Jedná se o tyto kurzy: Alternativní a augmentativní komunikace (8 hodin, Mgr. Eva Holečková...

09. 07. 2012 - Dne 9. 7. 2012 byly uděleny společnosti Benepal, a.s. akreditace 5 nových vzdělávacích kurzů. Jedná se o tyto kurzy: Pervazivní vývojové poruchy, poruchy autistického spektra (8 hodin, lektor...

19. 06. 2012 - Dne 19. 6. 2012 byly uděleny společnosti Benepal, a.s. akreditace dvou nových vzdělávacích kurzů s názvem Problematika lhaní v dětsví a dospívání (číslo akreditace 2012/0795-PC/SP) a Péče o smrt a...

18. 06. 2012 - Uveřejněny termíny nových kurzů určených pro pedagogické pracovníky 2. stupně ZŠ a SŠ realizovaných v rámci projektu Škola za oponou.

18. 06. 2012 - Uveřejněny termíny nových vzdělávacích kurzů určených pro sociální pracovníky a vedoucí pracovníky v sociálních službách. Kurzy budou realizovány na konci roku 2012 a v prvním pololetí roku 2013....

23. 04. 2012 - Dne 23. 4. 2012 byla udělena akreditace MPSV ČR na vzdělávácí kurz "Děti a rozvod - krize v rodině". Pokud chcete, abychom zrealizovali tento kurz pro Vaši organizaci, kontaktujte nás...

01. 04. 2012 - Zahájena realizace projektu "Krok k pochopení - další vzdělávání pracovníků v sociálních službách" podpořeného z OP VK. V rámci projektu bude vytvořeno a následně realizováno 8 vzdělávacích kurzů...

01. 03. 2012 - Zahájena realizace projektu "Škola za oponou - sociálně patologické jevy u dětí a mládeže" podpořeného z OP VK. V rámci projektu bude vytvořeno a následně realizováno 7 dvoudenních vzdělávacích...

28. 02. 2012 - V současné době probíhá akreditační řízení u 3 nových vzdělávacích kurzů společnosti Benepal, a.s.. Jedná se o kurzy Děti a lhaní, Děti a rozvod - krize v rodině a Péče o smrt a problematika...

31. 10. 2011 - Udělena akreditace MPSV 6 vzdělávacích kurzů v rámci modulu Sociálně patologické jevy a dalších 10 kurzů určených pro SP/PSS či VP. Více informací o vzdělávacích kurzech najdete zde.

15. 09. 2011 - Udělena akreditace MPSV 6 vzdělávacích kurzů v rámci modulu Psychologie v praxi. Pro bližší seznam kurzů klikněte zde.

15. 09. 2011 - Udělena akreditace MPSV vzdělávací instituce Benepal, a.s. (akreditace č. 2011/1326-I).