Lidé

Projekty

Chci pomáhat bez rozdílu aneb jak na sociálně patologické jevy

Projekt: Chci pomáhat bez rozdílu aneb jak na sociálně patologické jevy Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.12/01.0036   Obsah projektu: Cílem projektu je vytvořit program dalšího vzdělávání pro pracovníky sociálních organizací, který navazuje na zákonné vzdělávání pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků. V rámci projektu bude vytvořen vzdělávací program obsahující 6 modulů,...

Psychologie v praxi – další vzdělávání zaměstnanců organizací poskytujících sociální služby

Projekt: Psychologie v praxi – další vzdělávání zaměstnanců organizací poskytujících sociální služby Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.12/01.0037   Obsah projektu: Cílem projektu je vytvořit program dalšího vzdělávání pro pracovníky sociálních organizací, který navazuje na zákonné vzdělávání pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků. V rámci projektu bude vytvořen...

Škola za oponou - sociálně patologické jevy u dětí a mládeže

  Škola za oponou - sociálně patologické jevy u dětí a mládeže Reg. č.:  CZ.1.07/1.3.46/01.0021   Obsah projektu: Cílem projektu je rozšířit schopnosti pedagogů v oblasti rozpoznávání a řešení sociálně patologických jevů u dětí a mládeže. Konečným důsledkem prohloubení znalostí pedagogických pracovníků by mělo být včasné rozpoznání sociálně patologických jevů, a v dlouhodobé vizi by tato...

Krok k pochopení – další vzdělávání pracovníků v sociálních službách

Projekt: Krok k pochopení – další vzdělávání pracovníků v sociálních službách Reg. č.: CZ.1.07/3.2.13/03.0029 Obsah projektu: Cílem projektu je efektivně a cíleně prohloubit a doplnit stávající zákonné vzdělávání pracovníků sociálních služeb v Pardubickém kraji. Vzdělávací kurzy, které budou vytvořeny v rámci projektu a následně pilotně ověřeny, budou určeny vedoucím sociálním pracovníkům a...

Nad základy aneb vzdělávání pro zkušené pracovníky v sociálních službách

Projekt: Nad základy aneb vzdělávání pro zkušené pracovníky v sociálních službách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.13/04.0006 Obsah: Cílem projektu je pomocí realizace uvedených 6ti kurzů dosáhnout zvýšení odborné kvalifikace a obecných kompetencí zaměstnanců, resp. prohloubení, doplnění a inovace potřebných profesních pravomocí pracovníků v sociálních službách. Jedná se o kurzy,...